اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام

جستجو

گزارش تصویری

فرم و اطلاعات مورد نیاز همکاران


اخبار

سه شنبه 8 فروردین 1396
دیدارمدیر کل ثبت اسناد و املاک با مدیر کل پزشکی قانونی استان ایلام
عبدالحمیدمرادی مدیر کل ثبت استان بادکتر راوندی مدیر کل ،نادعلی پور معاون اداری و مالی و مسئول حفاظت و اطلاعات پزشکی قانونی استان ایلام در راستای مرتفع نمودن مشکلات و ارتباط فی مابین دیدار و گفتگو کردند.
سه شنبه 8 فروردین 1396
نشست مشترک مدیران ثبت اسناد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام،طی یک نشست عبدالحمید مرادی مدیر کل ثبت اسناد و املاک با شهبازی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام در محل دفتر مدیریت ثبت استان دیدار و گفتگو کردند.
سه شنبه 8 فروردین 1396
حضور کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام در مراسم تشییع پیکر پاک شش شهید گمنام
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام،جمعی از کارکنان اداره کل ثبت استان با حضور در مراسم تشییع پاک شش شهید گمنام در شهر ایلام با ادای احترام به مقام شامخ این شش گل پرپر شده که جان خود را برای حفظ کشور در دفاع از خاک میهن در خاک ریزها و سنگرهای ایثار و شهادت فدا کردند ارج نهادند.
سه شنبه 8 فروردین 1396
بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام؛قیصوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام،معاون و همراهان وی از محل اداره کل ثبت استان و ساختمان در حال احداث ثبت ایلام بازدید و در خصوص نحوه ی تامین اعتبار پروژه های عمرانی این اداره کل با عبدالحمید مرادی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام بحث و تبادل نظر کرد.
سه شنبه 8 فروردین 1396
کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام،در ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه های اجرایی استان و تائید ستاد جشنواره شهید رجایی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام رتبه برتردر محور صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری را کسب نمود.
سه شنبه 8 فروردین 1396
دیدار مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با نماینده ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) در استان
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام عبدالحمید مرادی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با احمدی نماینده ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره)در استان دیدار و گفتگو کرد.
صفحه: 1 از 14