اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام

جستجو

گزارش تصویری

فرم و اطلاعات مورد نیاز همکاران


اخبار

پنجشنبه 30 دی 1395
دیدارمدیر کل ثبت اسناد و املاک با مدیر کل پزشکی قانونی استان ایلام
صبح روز چهارشنبه 29 دی ماه سال جاری عبدالحمیدمرادی مدیر کل ثبت استان بادکتر راوندی مدیر کل ،نادعلی پور معاون اداری و مالی و مسئول حفاظت و اطلاعات پزشکی قانونی استان ایلام در راستای مرتفع نمودن مشکلات و ارتباط فی مابین دیدار و گفتگو کردند.
دوشنبه 20 دی 1395
حضور مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بر مزار شهید هسته ای
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام
یکشنبه 19 دی 1395
بازدید مدیر کل ثبت استان از دو واحد ثبتی آبدانان و دره شهر
عبدالحمید مرادی مدیر کل به همراه پورمنصور معاون و قوچی مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل ثبت استان از واحدهای ثبتی آبدانان و دره شهر بازدید به عمل آوردند.
پنجشنبه 16 دی 1395
دیدار مدیر کل ثبت استان با فرماندار ملکشاهی
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام عبدالحمید مرادی مدیر کل ثبت استان با قاسمی فرماندار شهرستان ملکشاهی در محل فرمانداری این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
پنجشنبه 16 دی 1395
دیدرا جمعی از سران دفاتر با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان
تعدادی از سردفتران اسناد رسمی ایلام با مدیر کل ثبت استان دیدار و گفتگو کردند
پنجشنبه 16 دی 1395
دیدار مدیران استانی اداره کل ثبت اسناد و املاک بانک کشاورزی
عبدالحمید مرادی مدیر کل ثبت اسنادو املاک استان با حیدرنژادی مدیر عامل بانک کشاورزی به منظور ایجاد تعاملات ثبت فی مابین دیدارو گفتگو کرد.
صفحه: 1 از 15